Svetovanje

Legenda:

  • TA: Transakcijska analiza, je teorija osebnosti in interpersonalne komunikacije ter metoda sistematične individualne, skupinske in družinske psihoterapije. Uporablja se lahko tudi na področjih psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, socialnega dela in v marketingu.
  • NLP je nevrolingvistično programiranje:
  • NEVRO se nanaša na možgane in živčni sistem v povezavi s čutili (vid, sluh...), s katerimi zaznavamo svet in ustvarjamo svojo realnost.
    LINGVISTIČNO – jezik vpliva na razmišljanje, lahko spremeni razpoloženje in vedenje. Je sredstvo komunikacije in razumevanja oblikovanja sveta.
    PROGRAMIRANJE- kako organiziraš notranje procese, do kakšnih rezultatov privedejo naši programi mišljenja, čutenja in vedenja.

Edinstvena ponujena vrednost za uporabnike

Hitrejši uspeh in manjše tveganje za neuspeh zaradi:

  • možnosti izbire najboljše metode za rešitev problema, kombinacija metod;
  • uporabnik reši več problemov na enem mestu z enim strokovnjakom;
  • dobre ciljne usmerjenosti pri določanju in reševanju problema.

Si želite izboljšanja in pomoči pri razumevanju partnerskih, družinskih in drugih odnosov?
Ste v dilemi glede odločitve?
Potrebujete svetovalno podporo ob neprijetnih dogodkih, stiskah, izgubah, kot so ločitev, odhod otrok iz družine, selitev, zaključevanje študija, konflikti in podobno?
Imate težave pri doseganju ciljev, pri partnerski komunikaciji ali drugje?
Si želite izboljšati komunikacijo in odnose, bolj avtentično izražati svoje misli in čustva ali spremeniti nekatere moteče vedenjske vzorce? Se želite pogovoriti o različnih vprašanjih s področja vzgoje, šolanja, osamosvajanja otrok?

S pomočjo svetovalnega pogovora, terapevtskih tehnik in/ali kreativnih tehnik pomoči z umetnostjo, bomo iskali odgovore na vprašanja o vzgoji otrok in mladostnikov, reševali dileme družinske in partnerske problematike, razreševali osebne težave. Posvetujete se lahko ob doživetju različnih neprijetnih situacij kot so ločitev, selitev, izguba in ob drugih pomembnih situacijah za posameznika ali skupino: zaključevanje študija, osamosvajanje, odhod iz primarne družine, vstop otroka v prvi razred šole, slab učni uspeh ipd. V procesu poglobljenega svetovanja vam pomagamo spreminjati moteča prepričanja stališča in vedenjske vzorce in manj funkcionalna vedenja. Skozi proces bomo premagovali različne težave, delali na boljšem poznavanju, notranji okrepitvi in osebnostni rasti posameznika..

Facebook